Personvernerklæring

Duab beskytter ditt personvern

Duab (”vi”, ”oss”, ”vår”) sørger for at dine personopplysninger behandles på en personvern sikker måte med et godt beskyttelsesnivå og i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger om deg som er vår kunde eller besøkende på nettsiden vår. Har du spørsmål om personvernet vårt er du alltid velkommen til å kontakte oss. Våre kontaktopplysninger vises nedenfor under overskriften ”Kontaktinformasjon”.

Personopplysningsansvarlig

Vi er personopplysningsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger og er derfor ansvarlige for at opplysningene dine håndteres korrekt og sikkert i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi selger produkter under flere forskjellige merker og via flere forskjellige nettsteder. Vi er personopplysningsansvarlig for personopplysninger samlet inn på uab.se, duab.eu, duab.fi, duab.no samt fysisk butikk i Mönsterås, Sverige.

Vår behandling av dine personopplysninger

Tabellen nedenfor viser hvor vi henter personopplysningene dine, hvilke personopplysninger vi behandler, til hvilke formål de behandles, på hvilket rettslig grunnlag vi støtter behandlingen og hvor lenge vi behandler personopplysningene dine. Du har ingen forpliktelse til å dele dine personopplysninger med oss. Men hvis du velger å ikke dele noen personopplysninger med oss, vil vi ikke kunne selge eller levere produkter til deg, gi deg kundeservice, sende deg markedsføring eller på annen måte samhandle med deg med det formål å tilby våre tjenester.

Opplysninger om våre kunder

Vi har samlet inn personopplysningene:
Fra deg eller folkeregisteret (på din forespørsel)
Kategorier av personopplysninger:
Navn, e-post, adresse, telefonnummer
Formål med behandlingen:
Administrer kjøpet, f.eks. identifikasjon og alderskontroll, motta bestillingen og levere produktet  
Rettsgrunnlag:
Oppfyllelse av avtale
Lagringstid:
7 år

Vi har samlet inn personopplysningene:
Fra deg
Kategorier av personopplysninger:
Navn, e-post og evt. andre personopplysninger du velger å dele med våre kundeservicemedarbeidere
Formål med behandlingen:
Gi kundeservice
Rettsgrunnlag:
Behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse i å gi deg kundeservice på forespørsel (interesseavveining)
Lagringstid:
7 år

Vi har samlet inn personopplysningene:
Fra deg
Kategorier av personopplysninger:
Navn, e-post, tekniske data, f.eks. IP-adresse, unik enhets-ID, nettleser, andre data fra informasjonskapsler eller lignende sporingsteknologi, nettadferd, f.eks. hvilke produkter du har kjøpt
Formål med behandlingen:
Analyser din nettadferd, tilpass og send deg markedsføring
Rettsgrunnlag:
Behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester (interesseavveining).
Lagringstid:
3 år

Vi har samlet inn personopplysningene:
Fra deg
Kategorier av personopplysninger:
Navn, e-post, ev. annen informasjon du oppgir i forbindelse med konkurransen
Formål med behandlingen:
Administrere konkurranser du velger å delta i
Rettsgrunnlag:
Behandling er nødvendig for vår legitime interesse i å tilby konkurranser til våre kunder (interesseavveining)
Lagringstid:
3 år

Vi har samlet inn personopplysningene:
Fra deg
Kategorier av personopplysninger:
Personopplysninger du har oppgitt i en anmeldelse, f.eks. navn
Formål med behandlingen:
Vise anmeldelser for andre kunder og tilpasse våre produkter og vårt sortiment
Rettsgrunnlag:
Behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse for å vise anmeldelser og tilpasse produkter basert på slike anmeldelser (interesseavveining)
Lagringstid:
Inntil anmeldt produkt er utstedt

Vi har samlet inn personopplysningene:
Fra deg
Kategorier av personopplysninger:
Navn, e-post, informasjon om ditt kjøp og bruk av produktet
Formål med behandlingen:
Administrer returer
Rettsgrunnlag:
Oppfyllelse av avtale
Lagringstid:
7 år

Vi har samlet inn personopplysningene:
Fra deg, gjennom kameraovervåking eller via informasjonskapsler på vår nettside
Kategorier av personopplysninger:
Kjøps- og ordrehistorikk, person- eller koordinasjon nummer, video- og lydopptak, tekniske data, f.eks. IP-adresse, unik enhets-ID, nettleser, andre data fra informasjonskapsler eller lignende sporingsteknologi, nettadferd, f.eks. hvilke produkter du har kjøpt eller sett på vår nettside eller en av våre nettsider
Formål med behandlingen:
Forhindre misbruk av våre nettsider, tjenester eller produkter og forhindre kriminalitet, f.eks. svindel
Rettsgrunnlag:
Behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse for å sikre at våre produkter og tjenester brukes i samsvar med våre vilkår og gjeldende lovgivning (interesseavveining)
Lagringstid:
3 år

Vi har samlet inn personopplysningene:
Fra deg
Kategorier av personopplysninger:
Navn, e-post, informasjon om dine kjøp
Formål med behandlingen:
Overhold gjeldende lovgivning, f.eks. lover om klager, regnskap, skatt og produktsikkerhet
Rettsgrunnlag:
Behandlingen er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser
Lagringstid:
Dine personopplysninger behandles så lenge det er lovpålagt

Vi har samlet inn personopplysningene:
Fra deg
Kategorier av personopplysninger:
Navn, e-post, informasjon om dine kjøp
Formål med behandlingen:
Ivareta våre juridiske interesser, f.eks. ved manglende betaling 
Rettsgrunnlag:
Behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse i å ivareta våre rettslige interesser, f.eks. få betalt (interesseavveining)
Lagringstid:
7 år

Vi har samlet inn personopplysningene:
Fra deg
Kategorier av personopplysninger:
Informasjon gitt ved kjøp i butikk
Formål med behandlingen:
Analyser kjøpsatferd, tilpass og send markedsføring til deg
Rettsgrunnlag:
Samtykke
Lagringstid:
3 år

Opplysninger om besøkende på våre nettsider

Vi har samlet inn personopplysningene:
Via informasjonskapsler på våre nettsider
Kategorier av personopplysninger:
Tekniske data, f.eks. IP-adresse, unik enhets-ID, nettleser, andre data fra informasjonskapsler eller lignende sporingsteknologi, nettadferd, f.eks. hvilke produkter du har kjøpt eller sett på nettsiden vår eller en av nettsidene våre
Formålet med behandlingen:
Analyser din nettadferd, tilpass og send deg markedsføring
Lovgrunnlag:
Samtykke
Lagringstid:
3 år

Vi har samlet inn personopplysningene:
Via informasjonskapsler på nettsiden vår
Kategorier av personopplysninger:
Tekniske data, f.eks. IP-adresse, unik enhets-ID, nettleser, andre data fra informasjonskapsler eller lignende sporingsteknologi
Formålet med behandlingen:
For å sikre at nettsiden vår fungerer
Lovgrunnlag:
Behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse for å sikre at nettsiden vår fungerer som planlagt (interesseavveining)
Lagringstid:
1 år

Vi har samlet inn personopplysningene:
Via informasjonskapsler på vår nettside
Kategorier av personopplysninger:
Tekniske data, f.eks. IP-adresse, unik enhets-ID, nettleser, andre data fra informasjonskapsler eller lignende sporingsteknologi
Formålet med behandlingen:
For å utvikle nettstedet vårt, f.eks. basert på hvordan nettsiden brukes
Lovgrunnlag:
Samtykke
Lagringstid:
1 år

Profilering

Vi kan samle informasjon om deg fra ulike kilder for å trekke konklusjoner om dine interesser og din nettadferd. Dette kalles profilering. Profilering gjør oss i stand til å lage en kundeprofil som inneholder informasjon, f.eks. om hva du kjøpte hos oss og hvilke produkter du viste interesse for på våre nettsider. Formålet med vår profilering er å sikre at markedsføringen som sendes til deg, f.eks. personlige tilbud eller såkalte målrettede annonser, er aktuelt.

Våre kanaler i sosiale medier

Vi behandler personopplysninger som vi får tilgang til via våre kanaler på sosiale medieplattformer med det formål å markedsføre oss og våre produkter samt samhandle med eksisterende kunder, potensielle kunder og partnere. Behandlingen er nødvendig for vår legitime interesse i å markedsføre oss selv og våre produkter samt samhandle med eksisterende kunder, potensielle kunder og partnere (interesseavveining). Personopplysningene behandles så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med personopplysningsbehandlingen. For informasjon om plattformens behandling av personopplysninger i forbindelse med at du besøker våre kanaler på sosiale medier som Facebook, Instagram, Youtube, TikTok og LinkedIn, vennligst se den respektive plattformens personvernpolicy.

Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Vi utleverer ikke personopplysninger til noen andre (tredjepart), bortsett fra i situasjoner der det er påkrevd for å oppfylle en lovpålagt forpliktelse eller oppfylle formålene som vi behandler personopplysningene dine for. Tabellen nedenfor viser situasjoner der dine personopplysninger kan deles med tredjeparter.

Tredjepart:
Andre selskaper i vår konsern
Hensikten med delingen:
Personopplysninger må kanskje deles med andre selskaper i konsernet fordi sentrale funksjoner som analyse, markedsføring og økonomi delvis håndteres i fellesskap innad i konsernet som vi er. del av. 
Personopplysninger som deles:
Navn, e-post, adresse, telefonnummer, kjøps- og ordrehistorikk, informasjon om dine kjøp, annen informasjon gitt i pålogget modus, teknisk informasjon som IP-adresse, nettadferd mm. 

Tredjepart:
Leverandører og samarbeidspartnere
Hensikten med delingen:
Vi kan dele dine personopplysninger med ulike leverandører og/eller samarbeidspartnere dersom slike leverandører eller samarbeidspartnere trenger dine personopplysninger for å kunne utføre sine oppgaver for oss, f.eks. leverandører av skytjenester.
Personopplysninger som deles:
Navn, e-post, adresse, telefonnummer, kjøps- og ordrehistorikk, informasjon om dine kjøp, annen informasjon som oppgis ved pålogging, teknisk informasjon som IP-adresse, nettadferd etc. 

Tredjepart:
Myndigheter
Hensikten med delingen:
Personopplysninger kan utleveres til myndigheter når det er påkrevd for å oppfylle juridiske forpliktelser.
Personopplysninger som deles:
Det som anses nødvendig for å overholde gjeldende lovgivning og for å beskytte rettigheter og eiendom.

Tredjepart:
Avhendelse
Hensikten med delingen:
I tilfelle vi har til hensikt å overføre hele eller deler av virksomheten vår, kan personopplysninger bli delt med en potensiell kjøper og eventuelle andre aktører i virksomheten.
Personopplysninger som deles:
Navn, e-post, adresse, telefonnummer, kjøps- og ordrehistorikk, informasjon om dine kjøp, annen informasjon som oppgis ved innlogging, teknisk informasjon som f.eks. IP-adresse, nettadferd etc. 

Overføring av personopplysninger til tredjeland

Vi kan overføre dine personopplysninger til landene som er oppført nedenfor utenfor EU/EØS.

Land:
USA
Er det en beslutning om et tilstrekkelig beskyttelsesnivå?
Nei, i stedet brukes standard kontraktsklausuler vedtatt av EU-kommisjonen som en sikkerhetsmekanisme.

Dine rettigheter

Nedenfor følger en oppsummering av rettighetene du som registrert har i henhold til GDPR.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Når behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke som et juridisk grunnlag, har du rett til å trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt nederst i denne personvernerklæringen.

Rett til informasjon

Du har rett til å få informasjon om vi behandler personopplysninger om deg og i slike tilfeller få en kopi av disse sammen med informasjon om formålet med behandlingen, kategorier av personopplysninger som behandles, kategorier av mottakere av personopplysningene, lagringstid, dine rettigheter angående behandlingen, eksistensen av automatiserte beslutninger (inkludert profilering), informasjon om sikkerhetsmekanismer som brukes i tilfelle av overføring av dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS og, hvis dataene ikke ble samlet inn fra deg, hvor dataene kommer fra.

Rett til retting

Dersom personopplysningene vi behandler om deg er uriktige, ufullstendige eller utdaterte, har du rett til å be oss korrigere eller supplere disse uten unødig opphold.

Rett til sletting

Du har ofte rett til å be om at vi sletter dine personopplysninger uten unødig forsinkelse. Dette er tilfellet når (i) personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålene de ble behandlet for, (ii) du trekker tilbake samtykket ditt og det ikke er noe annet juridisk grunnlag for behandlingen, (iii) du har protestert mot behandling av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål, eller mot behandling som skjer med støtte av en interesseavveining som rettslig grunnlag og vi kan ikke påvise avgjørende grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, (iv) behandling finner ikke sted for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav, (v) personopplysningene er behandlet på ulovlig måte eller (vi) personopplysningene må slettes for å overholde en juridisk forpliktelse.

Rett til innsigelse

Du har til enhver tid rett til å protestere mot behandlingen av personopplysninger vi støtter på rettsgrunnlaget interesseavveining, inkludert f.eks. profilering. I tillegg har du alltid rett til å protestere mot behandlingen av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre vi kan påvise tvingende legitime grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen skjer for å etablere, utøve eller forsvare rettskrav.

Rett til begrensning av behandling

I noen tilfeller har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger. Dette er tilfellet når (i) du mener at personopplysningene ikke er korrekte og du avventer vår verifikasjon av personopplysningene nøyaktighetenii) behandlingen er ulovlig og i stedet for at personopplysningene slettes ønsker du at behandlingen skal være begrenset, (iii) vi ikke lenger trenger personopplysningene for formålet med behandlingen, men du trenger dem for å kunne etablere, hevde eller forsvare rettslige krav eller (iv) når du har protestert mot behandling basert på en interesseavveining og du venter på at bekreftelsen av om våre legitime grunner oppveier dine, skal fullføres.

Rett til dataportabilitet

Når personopplysninger du har oppgitt til oss behandles automatisk og med ditt samtykke eller med støtte i en avtale med deg som rettslig grunnlag, har du rett til å innhente dine personopplysninger i en vanlig brukt og maskinlesbar formatere og overføre personopplysningene til en annen personopplysningsansvarlig.

Rett til å klage til en tilsynsmyndighet

Du har rett til å klage på vår behandling av dine personopplysninger til den Du, Box 8114, 104 20 Stockholm.

Informasjonskapsler / Cookies

Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å tilby visse funksjoner på nettsidene våre og for å forbedre nettsiden og sende bedre og mer personlig markedsføring. Vi bruker informasjonskapsler i samsvar med denne personvernerklæringen og vår policy for informasjonskapsler, se lenke til retningslinjer for informasjonskapsler.

Endringer

Vi har rett til å endre personvernerklæringen når som helst. Ved endringer i denne personvernerklæringen vil vi publisere den justerte personvernerklæringen på maskinklippet.se med informasjon om når endringene trer i kraft. Vi kan også informere om endringer på en annen hensiktsmessig måte.

Kontaktinformasjon

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om denne personvernreglene, behandlingen av dine personopplysninger eller hvis du ønsker å utøve rettighetene dine i henhold til denne personvernreglene eller gjeldende lovgivning.

Drift & Underhållsteknik i Mönsterås AB (Duab)
Org.nr: 556395-8809
Postadress: Box 102, 383 23 Mönsterås, Sverige
E-post: info@duab.no
E-post: dataskyddsombud@hyma.se